تبلیغات اینترنتیclose
قهر :: چراغ خانه ام باز آ(مهدی سهیلی)
پیچک ( مهدی سهیلی )
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 29 بهمن 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

قهر


چراغ خانه ام باز آ
تو چون زين كلبه رفتي ديگر اينجا هاي و هويي نيست

صدايي نغمه يي حرفي صفايي گفتگويي نيست
تو رفتي لاله ها پژمرد

و دور از لاله ي روي تو اينجا لاله روي نيست
تو اي محبوب خشم آلود سوي كلبه ات برگرد

سراسر خانه خاموش است
در اين تنهايي تاريك حتا كوروسيي نيست

تو اي محبوب خشم آلوده سوي كلبه ات برگرد
سراسر خانه خاموش است

در اين تنهايي تاريك حتي كورسويي نيست
نمي داني نمي داني

كه من چون مرغ تنها سر به زير بال غم دارم
نه لبخندي نه آوازي

نه ذوق نغمه يي نه شوق پروازي
هماوازي كجا يابم كه بانگي در گلويي نيست

فضاي خانه تاريكست
و نور زندگي در هيچ سويي نيست

همه شب دخترم با ياد تو تا نيمه شب بيدار مي ماند
سر خود را ميان دست ها مي گيرد وآهسته مي گريد

تو را در زير لب مي خواند و با آه مي گويد
به پيش دخترت برگرد

تو عطر آرزو بودي
مرا غير از تو هرگز آرزويي نيست

سكوت خانه ي خاموش ما فرياد ها دارد
كه اي آزرده دل برگرد

اميدم رفته ام بازآ
سكوت سرد و سنگين مي كشد ما را

فضاي خانه تاريكست
و نور زندگي در هيچ سويي نيست

چراغ خانه ام بازآ
تو شب ها شمع ما بودي

اميد جمع ما بودي
ز رنگ و عطر تو گلخانه ي ما رنگ و بويي داشت

دريغا بي تو در غمخانه ي ما رنگ و بويي نيست
شريك عمر من برگرد

كه در بي اعتباري عمر ما جز تار موي نيست
اميد رفته ام باز آ

كه طفل كوچكت مي پژمرد از رنج تنهايي
چرا عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني

سراسر خانه خاموشست
تو چون زين كلبه رفتي ديگر اينجا هاوي و هويي نيست

صدايي نغمه اي حرفي صفايي گفتگويي نيست
تو رفتي لاله ها پژمرد

و دور از لاله روي تو اينجا لاله روي نيست
چراغ خانه ام بازآ
چراغ خانه ام باز آ

 

مهدی سهیلی

برچسب ها : قهر,

موضوع : لحظه ها و صحنه ها ص4, | بازديد : 350