تبلیغات اینترنتیclose
صدا صداي خداست :: به من مگو كه خدا را نديده ام هرگز (مهدی سهیلی )
پیچک ( مهدی سهیلی )
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 26 بهمن 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

صدا صداي خداست

  

   به من مگو كه خدا را نديده ام هرگز
اگر خداطلبي   
خدا در اشك يتيمان رفته از يادست   
خدا در آه غريبان خانه بر بادست   
اگر خدا خواهي   
درون بغض زنان غريب جاي خداست  
دل شكسته ي هر بينوا سراي خداست  
نگاه كن به هزاران ستاره در دل شب  
به آسمان بنگر  
به آسمان كه پر از گوهرست دامانش  
به كهكشان كه نداني كجاست پايانش 
رونده ايست خدانام در خم اين راه 
ببين به ديده ي دل 
به فرق ثابت و سياره جاي پاي خداست 
به من مگو خدا را نديده ام هرگز  
دو ديده را بگشا  
ببين چراغ طلا را كه صبح از پس كوه  
طلاي نور به دريا و رود مي پاشد 
بدان پرنده ي رنگين نگر كه در دل باغ  
به برگ برگ درختان سرود مي پاشد  
سرود او همه گلنغمه يي براي خداست  
در آشيانه ي شب  
در آستانه ي صبح  
در آن دمي كه ز پستان شير مست فلق  
به كام دره و دريا و كوه و بيشه و باغ  
دو دست غيبي شير سپيده مي ريزد  
به وقت نيمشبان در سكوت رويا رنگ  
كه جز صداي نسيم و نواي مرغ سحر  
ز هيچ حنجره يي نغمه بر نمي خيزد  
به گوش باطن من هر صدا صداي خداست  
به وقت حمله ي بنياد سوز طوفانها  
كه سرو هاي كهن  
به دست باد مهيبي به خاك مي افتد  
در آن دمي كه ز بيم غريو رعد به كوه  
هزار صخره به خاك هلاك مي افتد  
به وقت زلزله ها  
مگو كجاست خدا  
نهيب زلزله حرفي ز خشم هاي خداست  
در آن زمان كه فتد لرزه به جان زمين  
و لحظه لحظه غريو شبانه مي پيچد  
به بيشه هاي عظيم  
صداي عربده ي رعد با تو مي گويد  
كه آسمان و زمين  
به زير سم ستوران بادپاي خداست  
مخواه لب بگشايم كه تاب گفتن نيست  
سكوت من مشكن  
كه در سكوت پر از حيرتم قناي خداست  
به ناله هاي شب آميز مرغ حق سوگند  
به روشنايي زيباي هر فلق سوگند  
به سرخ فامي خورشيد در شفق سوگند  
به گريه سحر بندگان پاك قسم  
  درون مويرگ و موي من هواي خداست

 

 

مهدی سهیلی

برچسب ها : صدا صداي خداست,

موضوع : لحظه ها و صحنه ها ص1, | بازديد : 514